settembre-ottobre, Sardegna

Pistis : 2014_0924 pistis Funtanazza : 2014_0925 funtanazza 2014 0925 funtanazza 013 : 2014_0925 funtanazza 2014 0925 funtanazza 019 : 2014_0925 funtanazza Torre dei Corsari : 2014_0925 funtanazza Foresta Gentilis : 2014_0927 terralba Laguna Marceddì : 2014_0927 terralba 2014 0927 terralba 029 : 2014_0927 terralba 2014 0927 terralba 045 : 2014_0927 terralba
Gutturru e Flumini : 2014_0929 piscinas 2014 0929 piscinas 004 : 2014_0929 piscinas Piscinas : 2014_0929 piscinas 2014 0929 piscinas 016 : 2014_0929 piscinas Il Fiume Rosso : 2014_0929 piscinas 2014 0929 piscinas 041 : 2014_0929 piscinas 2014 0929 piscinas 053 : 2014_0929 piscinas 2014 0929 piscinas 062 : 2014_0929 piscinas Montevecchio : 2014_1001 montevecchio
2014 1001 montevecchio 021 : 2014_1001 montevecchio 2014 1001 montevecchio 027 : 2014_1001 montevecchio 2014 1001 montevecchio 049 : 2014_1001 montevecchio 2014 1001 montevecchio 056 : 2014_1001 montevecchio 2014 1001 montevecchio 060 : 2014_1001 montevecchio